Konkurs dla szkół

 

Zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych klas V – VIII do udziału w konkursie edukacyjnym Młodzi Bohaterowie Bezpieczeństwa. Konkurs prowadzony jest w ramach kampanii społecznej Bezpieczna Autostrada, organizowanym przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Bezpieczeństwo jest dla nas kluczową wartością, dlatego zależy nam na zaangażowaniu uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach oraz udzielania pierwszej pomocy.

 
 

10 zwycięskich szkół w ramach nagrody głównej, będzie miało możliwość sprowadzenia bezpieczeństwa do swojego miasta. To właśnie w miejscowościach, gdzie będą znajdować się wygrane szkoły zorganizujemy duże pikniki edukacyjne promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pierwszą pomoc. Pikniki przewidują wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym:

  • symulator dachowania, zderzeń i refleksu
  • szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dorosłym, dzieciom i niemowlętom
  • badania profilaktyczne: badanie wzroku, ciśnienia oraz saturacji
  • konkursy edukacyjne z nagrodami dla młodzieży i dorosłych o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • zajęcia edukacyjne dla najmłodszych prowadzone przez animatorów.

Dzięki zwycięskiej szkole miasto, w którym będzie odbywał się piknik, otrzyma defibrylator AED ogólnodostępny dla mieszkańców. Zostanie on oficjalnie przekazany na ręce Władz Miasta podczas pikniku. Organizatorzy zapewniają, że podczas promocji wydarzenia zostanie podkreślony fakt, iż piknik edukacyjny jest zorganizowany dzięki uczniom z danej szkoły.

Zwycięskie szkoły oraz uczniowie zaangażowani w konkurs otrzymają także nagrody dodatkowe. Przewidzieliśmy również nagrody dla wszystkich szkół, które wezmą udział w konkursie.

Masz pytania? Wyślij je na adres mbb@centrumbrd.pl

 

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

BUY NOW